Výkon – Kto klame, alebo čo je vlastne pravda?

Kto klame, alebo čo je vlastne pravda?

V tomto príspevku by som sa chcel pozastaviť nad označovaním výkonu autorádií a reproduktorov.

 

Z vlastnej skúsenosti a rôznych výrobcov poznáme 5 typov noriem na meranie výstupného výkonu:

  • Sínusový (DIN)
  • Hudobný
  • Špičkový
  • Nominálny
  • P.M.P.O.

Sínusový, alebo aj značený DIN má vždy aj špecifiká ako je skreslenie pri danom výkone (THD).

Meria sa pri rôznych frekvenciách a skreslenie by nemalo presiahnuť 1%. Skreslenie nad 1% je schopné postrehnúť aj laické ľudské ucho. Priemerom nameraných hodnôt získame sínusový výkon prístroja.

Teraz trochu matematiky: Pri optimálnom napätí batérie 12V a impedancii reproduktora 4 ohm (nepočítam s odporom vodiča). 12/4=3A 3A je len idylický prúd ktorý môže pretiecť

Reproduktorom. Prepočtom získavame idylický výkon zosilňovača na 1 kanál pri mostíkovom zapojení. 12×3=36W V prípade zapojenia reproduktora voči zemi je výkon len polovičný. Ďalej musíme brať do úvahy, že účinnosť koncového stupňa je asi 65% a tu sa dostávame k reálnemu výkonu na 1 kanál. 36×0,65=23,4W. Keby som započítal odpor vodičov k reproduktoru a napájacích vodičov výkon by bol ešte menší. Preto doporučujem používať na prívod k rádiu a k reproduktoru čo najhrubšie.

Hudobný výkon, tento výkon sa používa najčastejšie meria sa pri hudbe a je tu ťažšie postrehnutelné skreslenie , výkonové tranzistory nie sú tak namáhané a nie je tak náročný na množstvo prúdu. Výkon stále kolíše podľa hudby, potom sa spriemeruje a máme hudobný výkon. Hudobný výkon je zhruba 2x sínusový 2×23,4=46,8W

Špičkový výkon merajú sa len najvyššie výkony tzv. špičky, ktore trvajú len krátky čas a zosilňovač len minimálne zaťažujú. Tento výkon je pre orientáciu nevhodný, ale niektoré firmy ho uvádzajú ako power max.

Nominálny príkon sa uvádza hlavne u reproduktorov a udáva maximálne stále zaťaženie reproduktora. Niekedy sa uvádza ako RMS. Ďalej sa u reproduktoroch uvádza aj hudobný výkon, ktorý sa meria 1 minutá signál 1 minutá ticho a špičkový príkon čo je 1 sekunda signál a 1 minutá ticho. Merania sa robia Pri bielom šume po dobu 100 hodín. A niekde na tým všetkým je nezmyselná norma P.M.P.O.

PMPO výkon sa udáva pre krajiny 3 sveta bohužiaľ aj pre Slovensko. Skratka PMPO znamená špičkový neopakovateľný výkon v trvaní maximálne 10 milisekund. Ľudovo povedané keď rádio exploduje dá výkon PMPO, ale keď vydelíme PMPO výkon 18 dostaneme reálny výkon prístroja. 1600W PMPO je vlastne 88,8W na prístroj a to je sínusových 22,2W na kanál. Čo je už reálne.

Takže keď je na rádií uvedené 4x40W aj tak si treba prečítať technické informácie aký je to výkon, ale treba mať na pamäti, že pri 12V napájaní nedosiahneme väčší výkon ako 23,4W Teda kto klame? Nikto, každý uvádza výkon v inej norme.

Created by Dream-Theme — premium wordpress themes.