Prečo sa to auto tak trasie

Za touto otázkou sa môžu skrývať rôzne odpovede.

Môže to spôsobovať chod motora na 3 a menej valcov, alebo to spôsobuje namontovaný hudobný aparát o výkone niekoľko sto wattov.

Tento druhý prípad je pre nás zaujímavejší a tak sa mu budeme pár riadkov venovať.

Keď si spomeniete na predošlé články tak vyšší výkon ako cca 23W DIN sa dá dosiahnuť iba vďaka meniču. Menič pracuje s napájacím napätím 12V a spracuje ho na 2x10V až na2x50V, záleží od výkonu koncového stupňa.

V tomto článku si zoberiem na test zosilňovač Sencor SCA- 450 pracujúci v triede AB teda klasický zosilňovač. Menič je vytvorený klasickým integrovaným obvodom TL 494, ktorý spína výkonové tranzistory IRF 540. Ich kolektorový prúd je 17A aby bola dostatočná prúdová rezerva. Dvojčinné zapojenie 2 pätíc tranzistorov zabezpečí dostatočne veľký prúd prechádzajúci toroidným transformátorom.

A zase trochu matematiky: Ak chceme dosiahnuť výkon 400W pri účinnosti koncového stupňa 65%, potrebujeme zdroj o výkone P = 400/0.65 P=615W teda elektrický príkon zosilňovača je približne 615W . Aby ste si vedeli predstaviť aký je potrebný prúd tak si ho vypočítame. Pri 12V napájania aby sme dostali výkon 615W potrebujeme prúd I= 615/12 I=51.25A . Čo je už dosť veľký prúd. Rezerva tranzistorov je 170A takže sa nemusíme báť prúdového preťaženia.Za toroidným transformátorom sú zapojené veľmi rýchle diódy (schotkiho diódy ). Na vyfiltrovanie napätia sú použité kondenzátory 2200M/50V čo je postačujúce, vďaka vysokej frekvencii spínaného zdroja. Sú tu samozrejme aj obvody diaľkového spínania zdroja, prepätovej ochrany a ochrana reproduktorov proti jednosmernému napätiu.

Zosilňovač má 4 linkové vstupy, alebo 4 silové pre rádia, ktoré nemajú linkové výstupy s regulátormi vstupnej úrovne. Na zadné kanáli je tu výhybka na woofer z prepínačom deliacej frekvencie (75 Hz a 150 Hz).

Na vstupoch sú diferenčné zosilňovače, z ktorých je signál ďalej vedený do napäťových zosilňovačov. Na výstupe sú dvojice výkonových tranzistorov TIP35C a TIP36C. Vďaka prúdovej rezerve koncových stupňov je možne zapojiť aj 2 ohmové záťaže.Pri teste sa mi nedopatrením pinzetou skratoval výstup 1 kanála a napodiv po reakcii prúdovej poistky môjho skúšobného zdroja, sa ozval plechový zvuk pripomínajúci čínsku hudbu – hrala pinzeta.To len ako pikoška z testu ináč to nedoporučujem nakoľko tavná poistka na napájaní neskôr reaguje ako elektronická na zdroji a mohlo by dôjsť k prúdovému preťaženiu spínaného zdroja. Konštrukcia zdroja umožňuje mostíkové zapojenie koncových stupňov a teda aj dvojnásobný výkon. Pri meraní sa mi podarilo namerať o trochu väčšie výkony ako udáva výrobca. A to 106W na kanál DIN pri THD 1% a poklese o 3 dB. Takže tu máme solídny koncový stupeň za rozumnú cenu cca 6.990,- Skk. V ďalšom článku si ho aj zapojíme do auta.

Created by Dream-Theme — premium wordpress themes.